WijWijs

Samen met studenten voor studenten

WijWijs geeft ouders inzicht in de voortgang van hun kinderen op het MBO

Ouderbetrokkenheid realiseren door middel van:

Online contact met de docent

Online cijfers en resultaten

Verzuim inzien

Huiswerkbegeleiding